ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συνεδρίαση του Δ.Σ. Βύρωνα (μέσω τηλεδιάσκεψης) στις 19/01/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα (18:00 - 21:00)
14 Ιανουαρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συνεδρίαση του Δ.Σ. Βύρωνα (μέσω τηλεδιάσκεψης) στις 19/01/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα (18:00 - 21:00)

 ΠΡΟΣ
-
ΔήμαρχοΒύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
-
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-
Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα