Πρόσκληση ανάθεσης για την «Παροχή υπηρεσίας για την αποστολή και επίδοση ειδοποιήσεων της Οικονομικής υπηρεσίας, καθώς και την αποστολή συστημένων επιστολών/δεμάτων όλων των υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα 2022 - 2023».
22 Ιανουαρίου 2022

Πρόσκληση ανάθεσης για την «Παροχή υπηρεσίας για την αποστολή και επίδοση ειδοποιήσεων της Οικονομικής υπηρεσίας, καθώς και την αποστολή συστημένων επιστολών/δεμάτων όλων των υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα 2022 - 2023».

 
          Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Παροχή υπηρεσίας για την αποστολή και επίδοση ειδοποιήσεων της Οικονομικής υπηρεσίας, καθώς και την αποστολή συστημένων επιστολών/δεμάτων όλων των υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα 2022 - 2023».
 
 
            Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 26/01/2022 και ώρα 14:30.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα