«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ»
1 Μαρτίου 2022

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ»

«Περίληψη διακήρυξης προφορικής φανερής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου πιστοποιημένηςεταιρείαςγιαυπηρεσίεςπερισυλλογήςκαιεκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο Δήμο Βύρωνα»
Ο Δήμαρχος Βύρωνα διακηρύσσει, ότι στίς 6 Απριλίου2022, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 12:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Βύρωνα (οδός Καραολή & Δημητρίου αρ. 36 – 44, 1ος όροφος) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, που έχει καθοριστεί...

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα