Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΛΩΝ ΜΕ QR CODE ΣΕ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
15 Μαρτίου 2022

Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΛΩΝ ΜΕ QR CODE ΣΕ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΛΩΝ ΜΕ QR CODE ΣΕ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ».
Παρακαλούμεόπωςυποβάλλετετηνπροσφοράσαςγια τηνανωτέρωπρομήθεια σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 20/03/2022και ώρα 14:30.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα