Δημοσιοποίηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Βύρωνα
12 Φεβρουαρίου 2021

Δημοσιοποίηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Βύρωνα

Με το υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/5424/362/20.01.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ. διαβιβάσθηκε στο Δήμο μας η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Βύρωνα.

Ο Δήμος Βύρωνα προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως ή / και ηλεκτρονικά τις απόψεις του, και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα, επί της συνημμένης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω Σχεδίου, προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Βύρωνα  (Καραολή και Δημητρίου 36-44, τκ 16233, Βύρωνας, texniki@dimosbyrona.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Οι απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ βρίσκονται στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

 Δείτε εδώ τα σχετιζόμενα αρχεία

Χωροταξική - Πολεοδομική Μελέτη

Υπόμνημα 1

 Υπόμνημα 2

Υπόμνημα 3

Υπόμνημα 4 

Υπόμνημα 5

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα