Δημοσιοποίηση της Περιβαλλοντικής έγκρισης του Σχεδίου Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Βύρωνα
4 Αυγούστου 2022

Δημοσιοποίηση της Περιβαλλοντικής έγκρισης του Σχεδίου Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Βύρωνα

Περιβαλλοντική έγκριση δόθηκε στο Σχέδιο Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Βύρωνα - μετά από αξιολόγηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) – από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ, με το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/79516/5383 έγγραφο της που διαβιβάσθηκε στο Δήμο μας.

Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 107017/2006 (ΦΕΚ Β’ 1225), Ο Δήμος Βύρωνα ως αρχή σχεδιασμού του Γ.Π.Σ., προβαίνει στην δημοσιοποίησή της, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα