5 Σεπτεμβρίου 2022

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 6.9.2022 και ώρα 18.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                             Βύρωνας 02-09-2022

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                         Αρ.Πρωτ.: 16788

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τηλέφωνο: 2132008662

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής   

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κόκκαλης Δημήτριος
 2. Αγγέλης Κωνσταντίνος
 3. Σπυρόπουλος Χρήστος
 4. Καραγιάννης Μιχαήλ
 5. Κλωνάρη Λεμονιά
 6. Γώγος Χρήστος
 7. Μπαντής Μιλτιάδης
 8. Σωτηρόπουλος Αλέξιος
 9. Καλύβας Βασίλειος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Τέγος Ευθύμιος
 2. Δασκαλάκη Σοφία
 3. Τριγάζης Παναγιώτης
 4. Πλακίδας Γεώργιος
 5. Κιούπη Ιουλία
 6. Βαλμάς Ηλίας
 7. Τριανταφύλλου Ελευθέριος
 8. Κλειάσιος Αθανάσιος
 9. Γείτονας Ευάγγελος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 26η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί, στις 06 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 06:00 μ.μ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.
 2. Εξειδίκευση πίστωσης.
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης έργου με τίτλο “Επέκταση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή του Δήμου Βύρωνα” από το πρόγραμμα Τρίτσης και εγγραφή στον προϋπολογισμό.
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης έργου με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Βύρωνα» από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και εγγραφή στον προϋπολογισμό.
 5. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμoύ και Αξιολόγησης Προσφορών, για την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης της προμήθειας Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών για τα έτη 2023 – 2024 της Δ/νσης Καθαριότητας, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
 6. Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π.
 7. Έγκριση απόδοσης Χ.Ε.Π.
 8. Τροποποίηση (αναπροσαρμογή τιμής) της υπ’αριθμ. 18964/08-10-2020 σύμβασης προμήθειας «Προτυπωμένων εντύπων και σφραγίδων» με ΑΔΑΜ:20SYMV007448319.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα

2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα

3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων

4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα                                                                                                                    


 Ο Πρόεδρος

Κόκκαλης Δημήτριος

Αντιδήμαρχος

Διοικητικών-Οικονομικών

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα