Πραγματοποιήθηκε ο πρώτος ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας υλικών από τη ΔΕΑΔΒ
18 Οκτωβρίου 2022

Πραγματοποιήθηκε ο πρώτος ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας υλικών από τη ΔΕΑΔΒ

Η Διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης, απόλυτα συνεπής στις αρχικές της δεσμεύσεις και στις μετέπειτα εξαγγελίες της, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει, ότι την 10η.10.2022, ημέρα Δευτέρα, διεξήχθη στα γραφεία της ο πρώτος ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «προμήθεια μαρμάρων και αδρανών υλικών», από συστάσεως της Δημοτικής Επιχείρησης Βύρωνα. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αφορά την προμήθεια μαρμάρων και λοιπών αδρανών οικοδομικών υλικών και αντικειμένων, για τις ανάγκες του τμήματος του Μαρμαρογλυφείου, είναι δε ιδιαίτερα υψηλής προϋπολογιστικής αξίας [368.444,92 € (297.133,00 €  + 71.311,92 € ΦΠΑ 24%)]. 

Είχε αξιόλογη συμμετοχή και παρά την πολυπλοκότητα και τις δυσκολίες της προβλεπόμενης εκ του νόμου διαδικασίας, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία. Διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις και τους ειδικότερους όρους του ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί ισχυρή απόδειξη, ότι πλέον στη Δημοτική Επιχείρηση υπάρχει σωστός και ολοκληρωμένος προγραμματισμός και σχεδιασμός, όσον αφορά στις δαπάνες για τις προμήθειες υλικών κλπ προϊόντων, οι οποίες πραγματοποιούνται με απόλυτα διαφανείς και νόμιμες διαδικασίες, στηριζόμενες στα σύγχρονα διαγωνιστικά πρότυπα.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα