Πρόσκληση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΔΙΕΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 3Ο  ,ΤΟΝ 4Ο ΚΑΙ 5Ο -6Ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΘΩΣ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 1Ο ΚΑΙ 3ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ»
20 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 3Ο ,ΤΟΝ 4Ο ΚΑΙ 5Ο -6Ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 1Ο ΚΑΙ 3ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ»

 επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα