Ο Δήμαρχος Βύρωνα συνυπέγραψε τη διακήρυξη για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στη Μεσόγειο
31 Οκτωβρίου 2022

Ο Δήμαρχος Βύρωνα συνυπέγραψε τη διακήρυξη για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στη Μεσόγειο

Ο δήμαρχος Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης συνυπέγραψε -με τους Δημάρχους που συμμετέχουν στο δίκτυο CIvinet Cy-El- τη διακήρυξη για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στη Μεσόγειο. 

Στο συνέδριο Mediterranean Mobility Forum, που έγινε στο ΟΤΕ Academy, στην Αθήνα, στις 25 -26 Οκτωβρίου, παρουσιάστηκαν τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία τρία χρόνια στον τομέα της Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας, της Απανθρακοποίησης των μεταφορών και της ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση. Πρόκειται για το τελικό συνέδριο του έργου Urban Transport Community –  Interreg Med, από το δίκτυο Ελλάδας- Κύπρου CIVINET Greece-Cyprus με τη συμμετοχή του δικτύου μεσογειακών πόλεων MedCities και άλλων ευρωπαϊκών  φορέων.

Στην σχετική διακήρυξη που υπεγράφη αναφέρεται:

"Η βιώσιμη κινητικότητα είναι ζωτικής σημασίας για τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες στη Μεσόγειο. Επιτρέπει τις κοινωνικές και οικονομικές αλληλεπιδράσεις εντός της κοινωνίας και διευκολύνει τις εμπορικές, τουριστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ενώ συνδέει περιοχές, πόλεις, περιφέρειες και τις κοινότητές τους.

Οι φιλόδοξοι στόχοι που θέτει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα ανοίξουν το δρόμο για τον μετασχηματισμό του τομέα της κινητικότητας. Η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα θα μειωθεί ραγδαία, θα αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις μεταφορών και καινοτόμος σχεδιασμός, θα απελευθερωθεί η δυναμική των δεδομένων κινητικότητας και ο αριθμός των θανάτων για όλους τους τρόπους μεταφοράς θα είναι σχεδόν μηδενικός.

Η Κοινότητα Αστικών Μεταφορών (Urban Transports Community) προωθεί την εδαφική συνεργασία για τη βιώσιμη κινητικότητα στην περιοχή της Μεσογείου και διαχέει τα αποτελέσματά της μέσω καθοδήγησης, ανταλλαγής γνώσεων και κατάρτισης.

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υποστηρίζουν το όραμα της κοινότητας για:
(i) ασφαλέστερες, πιο συμπεριληπτικές και με επίκεντρο τον χρήστη πολιτικές ποδηλασίας·
(ii) χρήση δεδομένων και συμμετοχή των πολιτών για την ενίσχυση της ιδιοκτησίας και την οικοδόμηση καταλληλότερων σχεδίων βιώσιμης κινητικότητας·
(iii) μια ισορροπημένη προσφορά κινητικότητας για ντόπιους και τουρίστες που θέτει τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο για τη μείωση της επιβάρυνσης στο μεσογειακό περιβάλλον·
(iv) ισχυρή και συνεχή συνεργασία των βασικών ενδιαφερομένων στον προσδιορισμό των αναγκών και στη λήψη αποφάσεων και υποστήριξη της συμμετοχής και της εμπλοκής των πολιτών για τη διασφάλιση σχετικών και περιεκτικών μέτρων πολιτικής·
(v) προώθηση της ασφάλειας, της προσβασιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας ως δομικές αρχές οποιασδήποτε πολιτικής αστικών μεταφορών για την ενθάρρυνση της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής ανάπτυξης.

Για τον σκοπό αυτό, οι υπογεγραμμένοι υποστηρίζουν την Κοινότητα Αστικών Μεταφορών στην αποστολή της να υποστηρίξει την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στη Μεσόγειο διευκολύνοντας την ανταλλαγή γνώσεων και τον πολιτικό διάλογο για την αποανθρακοποίηση της κινητικότητας, συμμετέχοντας σε διεθνή δίκτυα και φέρνοντας τη φωνή της Μεσογείου στις συζητήσεις για τη βιωσιμότητα και με την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων στην περιοχή".

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα