Περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:
14 Δεκεμβρίου 2022

Περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: "Μελέτη Ανάπλασης Αστικών Περιοχών του Δήμου Βύρωνα"

Συστημικός αύξοντας αριθμός του διαγωνισμού : Α.Α.: 194661 (για διασύνδεση των ενδιαφερομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ)

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα