Σύμφωνο Συνεργασίας για την υποστήριξη των παιδιών, από το Δήμο Βύρωνα και «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
20 Σεπτεμβρίου 2023

Σύμφωνο Συνεργασίας για την υποστήριξη των παιδιών, από το Δήμο Βύρωνα και «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Γρηγόρης Κατωπόδης και ο Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος, υπέγραψαν τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 Σύμφωνο Συνεργασίας, με στόχο την υποστήριξη παιδιών, οικογενειών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του Δήμου.

Οι δύο πλευρές, αναγνωρίζοντας την αδήριτη ανάγκη για ανάληψη από κοινού πρωτοβουλιών και δημιουργία δράσεων προς την κατεύθυνση της άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών σε κίνδυνο αλλά και προώθησης της κοινωνικής φροντίδας, της αλληλεγγύης και της προαγωγής υγείας των παιδιών, τόσο στο πεδίο της παρέμβασης όσο και της προστασίας, συναποδέχτηκαν και συναποφάσισαν συνοπτικά τα εξής:

1.   Να αξιοποιήσουν τις δράσεις και την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την υποστήριξη παιδιών και οικογενειών υπό το θεσμικό και συντονιστικό ρόλο του Δήμου Βύρωνα

2.   Να συνεργαστούν για να στηρίξουν το έργο και τις δράσεις του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε δημοτική κλίμακα.

3.   Να καταβάλουν κάθε προσπάθεια παροχής βοήθειας στα παιδιά και τις οικογένειες που χρήζουν στήριξης μέσω των δράσεων που υλοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Συγκεκριμένα:

Το «Χαμόγελο του Παιδιού»:

Θέτει στη διάθεση του Δήμου Βύρωνα και των αρμόδιων υπηρεσιών του, το σύνολο των υλικοτεχνικών υποδομών του καθώς και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του (κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης παιδιών και εφήβων 116111, Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000, Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους ενήλικες 1017, Amber Alert Hellas για εξαφανισμένα παιδιά και Missing Alert Hellas για εξαφανισμένους ενήλικες, Εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής», Υλοποίηση προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής και Οδοντιατρικής στα παιδιά,, Κινητές Ιατρικές Μονάδες - Ασθενοφόρα, Πολυϊατρεία του Συλλόγου στο κέντρο της Αθήνας και στην Αγία Παρασκευή Αττικής κ.λπ.) σε τομείς όπως:

Α. Στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών βίας (σωματική, σεξουαλική & ψυχολογική κακοποίηση, παραμέληση, bullying, παράνομη διακίνηση & εμπορία) :

Β. Στον τομέα της πρόληψης περιστατικών εξαφάνισης παιδιών καθώς και της αντιμετώπισης περιστατικών εξαφάνισης παιδιών καθώς και ενηλίκων που διατρέχουν κίνδυνο. Γ. Στον τομέα της πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας, που αντιμετωπίζουν τα παιδιά.

Δ. Στον τομέα της υποστήριξης οικογενειών, που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας.

Ε. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καθώς και φυσικών καταστροφών (πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα)

Ο Δήμος Βύρωνα :

1.        αναλαμβάνει την προβολή της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τις Εξαφανίσεις 116000, της Ευρωπαϊκής Γραμμής Υποστήριξης παιδιών και εφήβων 116111 και της Εθνικής Γραμμής για τους Αγνοούμενους ενήλικες 1017 στα μέσα ψηφιακής ενημέρωσης, που διαχειρίζεται

2.        αναλαμβάνει να ενημερώσει όλες τις αρμόδιες Διευθύνσεις του για τις δράσεις και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Σύλλογος στους τομείς της Βίας, της Υγείας, της Εξαφάνισης και της Φτώχειας, με σκοπό τη συνεργασία και αξιοποίησή τους προς όφελος των παιδιών και των οικογενειών τους που διαμένουν στον Δήμο.

3.        αναλαμβάνει την προβολή των μηνυμάτων Amber Alert Hellas και Missing Alert Hellas στις οθόνες μεταβλητών μηνυμάτων στο οδικό δίκτυο και σε άλλα μέσα ψηφιακής ενημέρωσης, που διαχειρίζεται

4.        συμμετέχει ενεργά στα Προγράμματα Amber Alert Hellas και Missing Alert Hellas υπηρεσιών όπως (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Τμήμα Καθαριότητας κ.λπ.).

5.        αναλαμβάνει την παροχή τεχνικής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής υποστήριξης προβλέπεται από τον κανονισμό του προς τις δομές που λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει το Χαμόγελο του Παιδιού στον Δήμο Βύρωνα

6.        αναλαμβάνει την διάθεση χώρων, εφόσον αυτό είναι εφικτό, για δημιουργία δομών με στόχο την ενδυνάμωση των παιδιών στον Δήμο Βύρωνα


 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα