Ημερήσια Διάταξη Δημοτικού Συμβουλίου 26/03/2009

Ημερήσια Διάταξη Δημοτικού Συμβουλίου 26/03/2009

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
Π Ρ Ο Σ
Τους κ.κ. Δημοτικούς ΣυμβούλουςΚύριοι Σύμβουλοι,

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 26-3-2009 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 17.00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 «περί κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Α.- Επικύρωση Πρακτικών.
Β.- Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές.
Γ.- Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
1.- Διαγραφές ποσών σε χρηματικούς καταλόγους.
2.- Απαλλαγές από Δημοτικά Τέλη.
3.- Επιστροφές ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
4.- Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2009 Ν.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».
5.- Απόφαση υποβολής πρότασης του Δήμου Βύρωνα στο Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2007 – 2013, άξονας προτεραιότητας 4 «Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών», κατηγορία πράξης «Ολοκληρωμένες Αστικές Παρεμβάσεις ευρείας κλίμακας».
6.- Επιχορήγηση Ν.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».
7.- Συμμετοχή του Δήμου στο συνέδριο Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Χρωματίζω την πόλη».
8.- Ψήφιση πίστωσης 650,00 € για τη συμμετοχή του Δημάρχου στο Συνέδριο Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Χρωματίζω την Πόλη».
9.- Α΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009 του Νομικού Προσώπου Κ.Ε.Φ.Ο.
10.- Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών οικονομικού έτους 2008.
11.- Αυτοδίκαιη παραλαβή έργων.

-2-

12.- Πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
13.- Κατανομή ποσού στους σχολικούς τροχονόμους.
14.- Κατανομή λειτουργικών δαπανών για τα Σχολεία Α΄ Δόση 2009.
15.- Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
16.- Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου του Τμήματος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.
17.- Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου του Γραφείου Δημάρχου.
18.- Έγκριση απολογισμών οικ. ετών 2002-2003-2004-2005-2006 και 2007 του Νομικού Προσώπου «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».
19.- Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργων.
20.- Συντήρηση και ασφάλεια Παιδικών Χαρών.
21.- Διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. περί αδειοδότησης ή μη του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας επί κτιρίου στη θέση Φορμίωνος και Κρυστάλλη, στο Δήμο Βύρωνα.
22.- Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης.
23.- Ανανέωση θέσεων στάθμευσης.
24.- Β΄ Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων Έργων.
25.- Δ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΩΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Your Europe
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Πόλις Βύρωνας
  • Ζω2
  • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ