ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18-05-2009

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
Π Ρ Ο Σ
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους


Κύριοι Σύμβουλοι,

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 18-5-2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 <<περί κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>>, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Α.- Επικύρωση Πρακτικών.
Β.- Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές.
Γ.- Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
1.- Διαγραφές ποσών σε χρηματικούς καταλόγους.
2.- Απαλλαγές από δημοτικά τέλη.
3.- Επιστροφές ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
4.- Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης.
5.- Ανανέωση θέσεων στάθμευσης.
6.- Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Τ.Π. κ΄ Δ. για τη
κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
7.- Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από Τ.Π.κ΄ Δ. για τη
προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού.
8.- Σύναψη δανείου με το Τ.Π. κ΄ Δ. για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.
9.- ΄Εγκριση για υπερωριακή εργασία πέραν των 120 ωρών της υπαλλήλου
αορίστου χρόνου Μαρίας Αντωνάτου για το έτος 2009.
10.- Α΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2009 του Ν.Π. ΄΄Πνευματικό
Κέντρο Δήμου Βύρωνα΄΄.
11.- Καθορισμός χώρων λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Νεράϊδας.
12.- Αποδέσμευση ποσού ΄΄200.000,00΄΄ ευρώ.
13.- Αίτημα του Δήμου Υμηττού για χρήση του σταθμού μεταφόρτωσης του Δήμου
μας.
14.- ΄Εγκριση απολογισμού οικον. έτους 2008 Σχολικών Επιτροπών.
15.- Αντικατάσταση μέλους στη Β΄ Σχολική Επιτροπή Συγκροτήματος ΕΡΓΑΝΗ 2
(3ο Γυμνάσιο-3ο Λύκειο).
16.- Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες.
17.- Αυτοδίκαιη παραλαβή ΄Εργων.
18.- Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργων.
19.- Σήμανση νόμιμων χώρων στάθμευσης και διαμόρφωση ράμπας πεζοδρομίου.
20.- Τροποποίηση προγράμματος έργων 2009.
21.- Επικαιροποίηση της 338/2000 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για
τροποποίηση Ρ.Σ. στο Ο.Τ. 28.
22.- Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΣΚ Α.Ε. για την προσθήκη δύο
αιθουσών στα 9ο – 16ο Δημοτικά Σχολεία Βύρωνα.
23.- Αποδοχή δωρεάς ακινήτου για δημιουργία πολιτιστικού κέντρου στον Καρέα.
24.- ΣΤ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικ.έτους 2009.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα