Συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση POLIS

Ο Δήμος μας συμμετέχει στο θεσμό αυτό μαζί με εκατοντάδες άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Δημοσίου και του Κοινωνικού Τομέα για την από κοινού αντιμετώπιση των ζητημάτων ανάπτυξης, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, αποδεικνύοντας ότι η πόλη μας πλέονσυμμετέχει πρωταγωνιστικά στις αυτοδιοικητικές εξελίξεις.

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα