Νέο πρόγραμμα από την Υπηρεσία Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης των Παιδικών Σταθμών

Νέο πρόγραμμα από την Υπηρεσία Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης των Παιδικών Σταθμών

Η Υπηρεσία Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας υλοποιεί, σε συνεργασία με τους παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας, το πρόγραμμα έρευνας–δράσης «Ας παίξουμε…. με την καρδιά μας!».

Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στους παιδικούς σταθμούς. Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο, στοχεύει στην καλλιέργεια της συναισθηματικής αγωγής των παιδιών, την επιμόρφωση των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας σε θέματα συναισθηματικής ανάπτυξης και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονιών.

Mέσα από αυτό το πρόγραμμα, τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να επεξεργάζονται παραγωγικά τόσο τα δικά τους συναισθήματα όσο και των άλλων, να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, να συνεργάζονται αρμονικά στα πλαίσια της ομάδας, να εκφράζουν τις ιδέες, τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους μέσα από το παιχνίδι, τη ζωγραφική, τη μουσική κ.ο.κ. Παράλληλα, οι παιδαγωγοί έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να υποστηριχθούν έτσι ώστε να παρέχουν ενθαρρυντικό πλαίσιο δράσης για τα παιδιά μέσα στο χώρο της τάξης.
 
Στα πλαίσια του προγράμματος
  • Δημιουργήθηκε παιδαγωγική ομάδα, η οποία σχεδιάζει, οργανώνει και πραγματοποιεί δράσεις με τα παιδιά μέσα στην τάξη. Η παιδαγωγική ομάδα, μάλιστα, συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Συναισθημάτων.
  • Πραγματοποιούνται σεμινάρια για την ενημέρωση και επιμόρφωση των παιδαγωγών σε θέματα συναισθηματικής αγωγής.
  • Δημιουργήθηκε και λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη στην Υπηρεσία Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα