Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 31.1.2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Π Ρ Ο Σ
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
Κύριοι Σύμβουλοι,       
 
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 31/01/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
 
Α. Επικύρωση Πρακτικών
Β. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις - Αναφορές
Γ. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
 1. Ορισμός Ειδικού Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διατήρηση ως αυτοτελούς Νομικού Προσώπου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν» και υποβολή σχετικού αιτήματος προς τον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μη ύπαρξης αυτοτελούς οικισμού στο Δήμο Βύρωνα για τις ανάγκες απογραφής 2011
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών
 5. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για έλεγχο απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 της Δ.Ε.Α.Δ.Β.
 6. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
 7. Αντικατάσταση μελών Σχολικών Επιτροπών
 8. Ανανέωση σύμβασης για τη διέλευση των απορριμματοφόρων του Δήμου από την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ
 9. Έγκριση υπερωριών υπαλλήλων της Δημοτικής Συγκοινωνίας
 10. Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου του Γραφείου Δημάρχου και του Γραφείου Νομικών Προσώπων
 11.  Έγκριση για λειτουργία της Διεύθυνσης Καθαριότητας σε 24ωρη βάση
 12. Απολογισμοί Σχολικών Επιτροπών
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση λεωφορειακής γραμμής
 14. Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Βουτζά
 15. Τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων Ρ40 στο υποκατάστημα της Τράπεζας «PROBANK» επί της οδού Ιθώμης
 
Η Πρόεδρος του Δ. Σ.
Καλλιόπη Αλιφραγκή
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα