Έναρξη εγγραφών Παιδικών Σταθμών (20/5/2006)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 20 Μαϊου μέχρι 15 Ιουνίου κάθε έτους.
Για το βρεφικό τμήμα γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 8 μηνών έως 21/2 ετών.
Για το νηπιακό τμήμα γίνονται δεκτά  παιδιά ηλικίας από 21/2 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στο Δημοτικό Σχολείο.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών την προκαθορισμένη ανωτέρω ημερομηνία

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αίτηση – συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.

2.Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

3.Βεβαίωση εργοδότη ότι, και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής με προσδιορισμό το ύψος των αποδοχών και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

4.Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, πρόσφατα αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης.

5.Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικον.έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.

6.Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.

7.Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο Σταθμό εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας , όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

8.Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ.

Για την επανεγγραφή απαιτούνται  όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλήν της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

ΤΡΟΦΕΙΑ 

Για τους μισθωτούς Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και Ελεύθερους επαγγελματίες, οι κλίμακες καθορίζονται ως πιο κάτω :
1.  Από 0 έως 7.337,00                        0  €.

2.  Από 7.337,01 έως 11.739,00         15  €.

3. Από 11.740,00 έως 16.141,00        21  €.

4. Από 16.142,00 έως 20.543,00        26  €.

5. Από 20.544,00 έως 24.945,00       35  €.

6. Από 24.946,00 έως 29.347,00       44  €.

7. Από 29.348 & πάνω                        53  €.

Γενικές Πληροφορίες

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα λειτουργούν :
Α) από 15 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου από 06.45 έως 15.45 και
Β) από 16 Οκτωβρίου έως 14 Μαΐου από 07.00 έως 16.00.
Τη σχολική χρονιά 2004-2005 γράφτηκαν 507 νήπια και 101 βρέφη.
Νηπιακά τμήματα έχουν όλοι οι παιδικοί σταθμοί.
Βρεφικά τμήματα λειτουργούν στους 4ο, 8ο , 9ο & 10ο Δ.Π.Σ Βύρωνα.
Το Νομικό Πρόσωπο διαθέτει δύο σχολικά αυτοκίνητα για την μεταφορά παιδιών στους σταθμούς.

Πατήστε την σχετική ενότητα για να κατεβάσετε την αίτηση σε μορφή "Word"

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα