Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 23.03.2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Π Ρ Ο Σ
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
 
Κύριοι Σύμβουλοι,       
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 23/03/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέματα :
 
Α. Αιτήσεις - Ανακοινώσεις - Αναφορές
Β. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
     1.  Έγκριση απολογισμού Σχολικών Επιτροπών
     2.  Έγκριση του τροποποιημένου Καταστατικού του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και ορισμός του Αντιδημάρχου Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Χρ.Γώγου ως εκπροσώπου του Δήμου μας στο νέο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
     3.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
     4.  Απαγόρευση στάθμευσης σε οδούς του Δήμου Βύρωνα
     5.  Αλλαγή αριθμού κυκλοφορίας στις αναπηρικές πινακίδες θέσεων στάθμευσης
     6.  Παραχώρηση αναπηρικών θέσεων στάθμευσης
     7.  Ανανέωση αναπηρικών θέσεων στάθμευσης
     8.  Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες
     9.  Συζήτηση και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011
   10.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Καθορισμού τελών διαφήμισης έτους 2011
   11.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Καθορισμού συντελεστού για φόρο επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2011
   12.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Καθορισμού ύψους τελών Καθαριότητας και φωτισμού έτους 2011
   13.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Καθορισμού χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων και ύψους τελών έτους 2011
 
 
 
 Η Πρόεδρος του Δ. Σ. 
 
   Καλλιόπη Αλιφραγκή
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα