Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 31.3.2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Π Ρ Ο Σ
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
 
 
 
Κύριοι Σύμβουλοι,     
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 31/03/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέμα :
  • Ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2011
 
 
 Η Πρόεδρος του Δ. Σ. 
 
   Καλλιόπη Αλιφραγκή
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα