Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Το Γραφείο Επικοινωνίας, Τύπου, Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εδρεύει στο Δημαρχείο Βύρωνα, στην οδό Καραολή & Δημητρίου 36 - 44 και υπάγεται στο Δήμαρχο.

Υπεύθυνος του Γραφείου είναι ο Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Επικοινωνίας Γιάννης Σαλούστρος.

Αντικείμενο του Γραφείου είναι ο σχεδιασμός της επικοινωνιακής πολιτικής για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου και του Δημάρχου, καθώς και η οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.

Το Γραφείο είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη, αναπαραγωγή και προώθηση δηλώσεων, ανακοινώσεων, δελτίων τύπου, ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών των στελεχών της διοίκησης του Δήμου, την άμεση ενημέρωση των δημοσιογράφων, των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και των πολιτών, για τις επιδιώξεις, τους στόχους και τις υπηρεσίες του Δήμου.

Στις δραστηριότητες του γραφείου περιλαμβάνονται ακόμη η καταγραφή, αξιολόγηση και ανάλυση των ειδήσεων (έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου).

Το Γραφείο διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ διαχειρίζεται την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και τους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter, youtube).

Αντικείμενο επίσης του Γραφείου είναι η οργάνωση και η πραγματοποίηση εκδηλώσεων (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κλπ), καθώς και η υποστήριξη συνεδρίων άλλων φορέων όπου συμμετέχει ο Δήμος Βύρωνα και ο Δήμαρχος.

Τέλος, έχει την ευθύνη των δημοσίων σχέσεων του Δήμου με όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα