Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 27.06.2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
 
 
Κύριοι Σύμβουλοι,     
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 27/06/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέμα ημερήσιας διάταξης:
 
·        Απολογισμός Πεπραγμένων
 
 
 
Η Πρόεδρος
 
 
Καλλιόπη Αλιφραγκή
 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα