Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 12.12.2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                                        
ΠΡΟΣ
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 12/12/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30 στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης:
 
  • Συζήτηση για την ανάπτυξη δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης και δράσεων πρόνοιας στην πόλη μας.
 
 
                Η Πρόεδρος
 
          Καλλιόπη Αλιφραγκή
 
 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα