Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 21.12.2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 ΠΡΟΣ
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
 
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 21/12/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», με θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα έτους 2012
 
 
             Η Πρόεδρος
                            
                                                                                                     Καλλιόπη Αλιφραγκή
 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα