17 Νοεμβρίου 2019

Επιτροπή Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Σύνθεση Επιτροπής

Πρόεδρος
Αγγέλης Κωνσταντίνος
Μέλη
Μαυρίκης Ιωάννης
Σαλαγιάννης Σταύρος
Τζεδόπουλος Νικόλαος
Πιερράκος Γεώργιος
Θεοδωρακόπουλος Βασίλειος
Αρβανίτη Γεωργία
Πέτσας Βασίλειος
Βρεττάκης Γεώργιος
Καρδάση Ιωάννα
Γουδέλης Αναστάσιος
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα