7 Νοεμβρίου 2019

Επιτροπή Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων και ΑμεΑ

Σύνθεση Επιτροπής

Πρόεδρος
Σπυρόπουλος Χρήστος
Μέλη
Σχίζας Βασίλειος
Κουράκου Πιλάρ
Ξιμιτήρη Ρούλα
Δεληλάμπρου Ελπίδα
Αδαμόπουλος Ιωάννης
Ροδίτου Παρασκευή
Χατζή Ασπασία
Ταμβάκη Βασιλική
Ξυδάκη Πανωραία
Δουβλέκας Αθανάσιος
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα