Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 10.02.2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                                         
                                        ΠΡΟΣ
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 10/2/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
Α. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές
Β. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
                 
1.      Συζήτηση επι του υπ΄αριθμ. πρωτ. 2290/25-1-2012 εγγράφου πολιτών.
2.      Συζήτηση επι του υπ΄αριθμ. πρωτ. 2291/25-1-2012 εγγράφου πολιτών.
3.      Έγκριση της υπ΄αρ. 41/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Βύρωνα»
4.      Διάθεση πίστωσης για κάλυψη της δαπάνης που αφορά τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Βύρωνα
5.      Κατανομή ειδικών σχολικών πιστώσεων (φωτοτυπίες)
6.      Κατανομή ποσού σε Σχολικούς Τροχονόμους
7.      Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων 4ου Τριμήνου εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2011
8.      Έγκριση απολογισμών οικ. έτους 2011 των Σχολικών Επιτροπών
9.      Έγκριση Λειτουργίας της Δ/νσης Καθαριότητας σε 24ωρη βάση για το έτος  2012
10.    Έγκριση Λειτουργίας της Υπηρεσίας Δημοτικού Κοιμητηρίου σε 24ωρη βάση για το έτος 2012
11.    Έγκριση Λειτουργίας της Δ/νσης Διαχείρισης Κοινόχρηστων χώρων σε 24ωρη βάση για το έτος 2012
12.    Έγκριση Λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας σε 16ωρη βάση για το έτος 2012
13.    Έγκριση στοιχείων εσόδων-εξόδων Δ΄ Τριμήνου της Ταμειακής Διαχ/σης του Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2011
14.    Ορισμός μελών επιτροπής επίλυσης  φορολογικών διαφορών
15.    Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.)
16.    Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου
17.    Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βύρωνα
18.    Έγκριση του οργανισμού εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»
19.    Έγκριση μετακίνησης κ΄ διαμονής του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γρηγόριου Κατωπόδη στο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.
20.    Έγκριση Αποδέσμευσης-Ανατροπής των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων των Νομικών Προσώπων του Δήμου οικονομικού έτους 2011
21.    Αποδοχή των τροποποιημένων όρων εξυπηρέτησης ρύθμισης των οφειλών του Δήμου με επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής
22.    Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου-μέλους της κατασκευαστικής Κοινοπραξίας εκτέλεσης του έργου: «Πρότυπο Βιοκλιματικό Κολυμβητήριο-Περιβαλλοντική κ΄ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Βύρωνα»
23.   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής έργων
24.   Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής διενέργειας κ΄ αξιολόγησης Διαγωνισμών κ΄ απ΄ευθείας ανάθεσης για τη Διεύθυνση Υγείας κ΄ Κοινωνικής Πολιτικής
25.   Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής για πρωτόκολλο παραλαβής προμηθειών που αφορά τη Δ/νση Υγείας κ΄ Κοινωνικής Πολιτικής
26.   Έγκριση πρακτικού κλήρωσης διενέργειας απευθείας ανάθεσης προμηθειών έργων κ΄ εργασιών της Δ/νσης Διαχ/σης Κοινοχρήστων χώρων
27.   Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Διαχ/σης Κοινοχρήστων χώρων
28.   Έγκριση πρακτικού κλήρωσης διενέργειας απευθείας ανάθεσης προμηθειών έργων κ΄ εργασιών της Δ/νσης Διοικητικών κ΄ Οικονομικών Υπηρεσιών
29.   Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικών κ΄ Οικονομικών Υπηρεσιών
30.   Επιτροπές διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών ή ανάθεσης αξιολόγησης     προσφορών παρακολούθησης παραλαβής προμηθειών που αφορούν τη Δ/νση Καθαριότητας
31.   Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων των δημοτών για μείωση Δημοτικών Τελών
32.   Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους
33.   Επιστροφές ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
34.   Έγκριση κοπής δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου
35.   Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης.
36.   Ανανέωση θέσεων στάθμευσης.
37.   Υποβολή πρότασης του Δήμου Βύρωνα με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλων   Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Βύρωνα» προϋπολ. «50.000,00» € στο Π.ΕΠ. ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013
38.   Υποβολή πρότασης του Δήμου Βύρωνα με τίτλο: «Ανέγερση νέου κτιρίου 2ου παιδικού Σταθμού Δήμου Βύρωνα00123456789 στο Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013
39.   Έγκριση και δέσμευση προϋπολογισμού ιδίας συμμετοχής του Δήμου Βύρωνα στο Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
40.   Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Βύρωνα σε τμήμα του Ο.Τ. 462 για τον καθορισμό του σε χώρο ανέγερσης Παιδικού Σταθμού
41.   Ορισμός θέσεων φορτοεκφόρτωσης σε μικτά καταστήματα Τροφίμων - Υπεραγορές (SUPER-MARKET)
42.   Τοποθέτηση 2 ρυθμιστικών πινακίδων Ρ40 στο Υποκατάστημα της MARFIN EGNATIA BANK επί της οδού Κύπρου 90-92
43.   2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2012
 
                    Η Πρόεδρος 
                                                                                                                               
                                                                                                             Καλλιόπη Αλιφραγκή
 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα