Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 25.04.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                                        
ΠΡΟΣ
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
 
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις  25/4/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 στην έκτακτη  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με  θέματα:
  1. Καθορισμός χώρων στο Δήμο προβολής των πολιτικών κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο
  2. Τροφοδοσία εφορευτικών επιτροπών
  3. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2012
 
 
                                                                                                                        Η Πρόεδρος 
                                                                                
                                                                                                                  Καλλιόπη Αλιφραγκή
 
 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα