Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 31.05.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
προς
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 31/05/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέματα ημερήσιας Διάταξης τα εξής:
 
Α. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές
 
Β. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
 1. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
 2. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ».
 3. Έγκριση στοιχείων εσόδων-εξόδων A’ Τριμήνου της Ταμειακής Διαχ/σης του Δήμου οικονομικού έτους 2012
 4. Έγκριση Απολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2011
 5. Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ. ΒΥΡΩΝΑ»
 6. Καθορισμός χώρων στο Δήμο προβολής των πολιτικών κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο
 7. Έγκριση και διάθεση ποσού για την τροφοδοσία των εφορευτικών επιτροπών στις εθνικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012
 8. Ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 8 του Ν.4038/2012
 9. Έγκριση του από 14/5/2012 συμφωνητικού μεταξύ της εταιρίας «GYM PARK «Α.Ε. και του Δήμου Βύρωνα
 10. Ορισμός ύψους Αντιμισθιών Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
 11. Εκλογή μελών ΔΣ του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού «Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων Βύρωνα, Δάφνης-Υμηττού»
 12. Παραχώρηση χρήσης Θεάτρων Βράχων στο Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού «Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων Βύρωνα, Δάφνης-Υμηττού»
 13. Επιστροφές ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
 14. Διαγραφές ποσών από χρηματικούς καταλόγους
 15. Τροποποιήσεις ποσών σε χρηματικούς καταλόγους
 16. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί αιτημάτων των Δημοτών για μείωση Δημοτικών τελών
 17. Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης
 18. Ανανέωση θέσεων στάθμευσης
 19. Κατάργηση θέσεων στάθμευσης
 20. Παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου: «Κατασκευή οριστικού Δικτύου Αποχ/σης και εξωτερικών διακλαδώσεων»
 21. Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Γρηγορίου Ε΄ έναντι ακινήτου αρ. 112
 22. Τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στην οδό Αγ. Βαρβάρας 8 (Ναός Αγ. Βαρβάρας)
 23. 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2012 

                                                                                                                                Η Πρόεδρος
 
                                                                                                                           Καλλιόπη Αλιφραγκή
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα