Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 28.06.2012 - Δημόσιος Απολογισμός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
προς
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 28/06/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 217 του ΚΔΚ και το άρθρο 77 παρ. 5 του Ν.3852/2010  που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου με θέματα:
  1. Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής αρχής
  2. Ετήσια έκθεση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
 
 
                                  Η Πρόεδρος
 
 
                                                                                                                        Καλλιόπη Αλιφραγκή
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα