Αναβολή συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου, λόγω κινητοποιήσεων ΠΕΔΑ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου στις 3 το μεσημέρι

Λόγω των κινητοποιήσεων που ανακοίνωσε η ΠΕΔΑ, η προγραμματισμένη για την Παρασκευή (23 Νοεμβρίου), συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα αναβάλλεται για την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου, στις 15:00. Ακολουθεί η πρόσκληση.
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
προς
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
  
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 28/11/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 στη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:
 
·          Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τις εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του νέου μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016 (Μνημόνιο ΙΙΙ, ν. 4093/2012).
 
                                                                                                          
                                                                                                                  Η Πρόεδρος
 
                                                                                                             Καλλιόπη Αλιφραγκή
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα