Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 14.12.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
προς
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 14/12/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
 
Α. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις - Αναφορές                                                                                                          
Β. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
 1. Έγκριση της υπ΄αριθ. 109/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”
 2. Έγκριση της υπ΄αριθ. 52/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΥΡΩΝΑ”
 3. Έγκριση της υπ΄αριθ. 44/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ & ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ”
 4. Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2013 (εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)
 5. Καθορισμός συντελεστού για φόρο επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2013 (εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)
 6. Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2013 (εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)
 7. Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2013 (εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)
 8. Παραίτηση και αντικατάσταση μελών στην Επιτροπή Υγείας Δήμου Βύρωνα
 9. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους
 10. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
 11. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί αιτημάτων των Δημοτών για μείωση Δημοτικών τελών
 12. Συζήτηση επί της από 30/07/2012 (αρ. πρωτ. 20948) Αναφοράς Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού θέσης μετατόπισης περιπτέρου (εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 14. Τροποποίηση ποσών σε χρηματικούς καταλόγους 
 15. Παραχώρηση αναπηρικών θέσεων στάθμευσης
 16. Ανανέωση θέσεων στάθμευσης
 17. Κατάργηση θέσεων στάθμευσης
 18. Αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου «Ανάπλαση και διαμόρφωση πλατειών – Ενίσχυση πρασίνου κοινοχρήστων χώρων Δήμου Βύρωνα»
 19. Τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων Ρ40 στην οδό Παύλου Μελά 29 για το εκπαιδευτήριο “ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ”
 20. Συζήτηση επί των ενστάσεων σχετικά με μη ανανεώσεις θέσεων στάθμευσης 
 21. Παράταση σύμβασης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης
 22. Παράταση σύμβασης προμήθειας πετρελαίου κίνησης (DIESEL) 
 23. Παράταση σύμβασης προμήθειας βενζίνης (αμόλυβδης και SUPER)
 24. Ανανέωση σύμβασης για τη διέλευση των απορριμματοφόρων του Δήμου από την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ
 25. Παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστημάτων (εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 26. 14η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα Οικονομικού Έτους 2012
                                                                                                                                           Η Πρόεδρος
                     
                                                                                                                                      Καλλιόπη Αλιφραγκή
 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα