Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 25.01.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
προς
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
Κύριοι Σύμβουλοι, 
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 25/01/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέματα συζήτησης:
 
Α. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές
Β. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
 1. Κατανομή λειτουργικών δαπανών σε Σχολικές Επιτροπές 
 2. Έγκριση στοιχείων εσόδων-εξόδων του Δ΄ Τριμήνου της Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2012
 3. Λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου σε 24ωρη βάση
 4. Λειτουργία της Διεύθυνσης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου όλες τις ημέρες του μήνα και 24ωρη λειτουργία για ορισμένο τμήμα των Κοινοχρήστων Χώρων
 5. Λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου καθημερινά σε 16ωρη βάση και 6 ημέρες την εβδομάδα
 6. Λειτουργία της Υπηρεσίας Δημοτικού Κοιμητηρίου Βύρωνα σε 12ωρη βάση και για τους φύλακες σε 24ωρη
 7. Λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σε 24ωρη βάση
 8. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”
 9. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΥΡΩΝΑ”
 10. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ”
 11. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βύρωνα”
 12. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βύρωνα”
 13. Ορισμός ενός Συμβούλου και του αναπληρωτή του ως μέλους της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2013  
 14. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Βύρωνα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού  (Σ.Π.Α.Υ.)
 15. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους
 16. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
 17. Τροποποίηση ποσών σε χρηματικούς καταλόγους
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων των Δημοτών για μείωση Δημοτικών Τελών
 19. Παραχωρήσεις αναπηρικών θέσεων στάθμευσης
 20. Ανανεώσεις θέσεων στάθμευσης
 21. Καταργήσεις θέσεων στάθμευσης
 22. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ενστάσεων σχετικά με μη ανανεώσεις θέσεων στάθμευσης
 23. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “ΓΥΜΝΑΣΙΟ (15/ΘΕΣΙΟ) ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Α.Π.Χ.) ΚΑΡΕΑ”
     Η Πρόεδρος
 
Καλλιόπη Αλιφραγκή
 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα