Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 14.03.2013

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6658/06-03-2013 πρόσκλησης της Προέδρου προς τους Δημοτικούς Συμβούλους


Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 14/03/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Πρόγραμμα Καλλικράτης” με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές
Β. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων

1. Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2013
2. Ανάκληση της υπ΄αριθμ,.10/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης περί Λειτουργίας του Τμήματος Κοινοχρήστων Χώρων της Δ/νσης Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων σε 24ωρη βάση
3. Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ  ΒΥΡΩΝΑ”
4. Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ”
5. Απόδοση χρημάτων στην “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βύρωνα”
6. Συμμετοχή του Δήμου Βύρωνα στην πρόταση του τμήματος Βιολογίας του “ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ” στο πρόγραμμα “LIFE +”
7. Συζήτηση για την πορεία της “ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α.”


Η Πρόεδρος

Καλλιόπη ΑλιφραγκήΠολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα