Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 28.03.2013

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 28/03/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Πρόγραμμα Καλλικράτης” με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α. Επικύρωση πρακτικών
Β. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές
Γ. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων

1. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2013-2014
2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων έτους 2013
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραγραφής οφειλών προς τον Δήμο, λόγω παρέλευσης του χρόνου είσπραξης
4. Ορισμός Δικαστικού επιμελητή
5. Διαγραφή ή μη ποσών από χρηματικούς καταλόγους
6. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων των Δημοτών για μείωση Δημοτικών Τελών
8. Επανεξέταση του θέματος της κ. Καραμπέτση Μαγδαληνής περί ανανέωσης της θέσης στάθμευσης στην οδό Π.Τσαλδάρη 84
9. Συζήτηση επί διαμαρτυρίας
10. Έγκριση διενέργειας προμηθειών προϋπολογισμού 2013 Δήμου Βύρωνα,σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 33/2012 πράξη 7ου Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου (απ΄ευθείας ανάθεση)
11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή πεζογέφυρας στον Καρέα”
12. Αυτοδίκαιη προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου “Ανάπλαση και Διαμόρφωση Πλατειών-Ενίσχυση Πρασίνου Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Βύρωνα”
13. Συζήτηση για την πορεία της “ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α.”


Η Πρόεδρος

Καλλιόπη Αλιφραγκή


Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα