2003-2006: Σημαντικά τα αποτελέσματα του Κέντρου Συμβουλευτικής της πόλης μας

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης Γονέων, που εφαρμόζεται στο Δήμο Βύρωνα από το 2003, συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του 2006 με σεμινάρια και ομάδες για γονείς μαθητών νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Τα σεμινάρια διαρκούν 3 εβδομάδες και μετά την ολοκλήρωσή τους οι γονείς που το επιθυμούν μπορούν να συμμετάσχουν σε ομάδες που διαρκούν 4 μήνες με 2ωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις.

Σκοπός των σεμιναρίων και των ομάδων αυτών είναι η ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των γονέων σχετικά με θέματα ανατροφής και διαπαιδαγώγησης των παιδιών στη σύγχρονη οικογένεια. Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν θέματα όπως: κατανόηση της συμπεριφοράς του παιδιού και του εφήβου, αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν στη σχέση γονιού - παιδιού, πώς να βάζουμε όρια με αγάπη, επικοινωνία στην οικογένεια, έκφραση συναισθημάτων, τρόπους ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης, διαχείριση κρίσεων κ.λπ. Κατά τη διάρκεια του 2006 μόνο σε ομάδες συμμετείχαν πάνω από 250 άτομα, ενώ ο αριθμός των γονέων που παρακολούθησαν σεμινάρια υπολογίζεται σε περισσότερους από 500.Αντίστοιχο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2006 και για τους Εκπαιδευτικούς. Σκοπός της εν λόγω δράσης είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με μεθόδους και τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας με τα παιδιά και τους εφήβους. Τα θέματα που εξετάζονται στα σχετικά σεμινάρια και ομάδες για εκπαιδευτικούς αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στα εξής: δεξιότητες επικοινωνίας, αναγνώριση έκφραση, διαχείριση συναισθημάτων, διαστάσεις αυτοαντίληψης-αυτοεκτίμησης, διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων, αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων κ.ά. Κατά το 2006 εφαρμόστηκε πιλοτικά η δράση αυτή σε 40 περίπου εκπαιδευτικούς.

Από το 2004 είχε σχεδιαστεί δράση Συμβουλευτικής για εφήβους σε ατομική και ομαδική βάση. Κατά τη διάρκεια του 2006 εφαρμόστηκε μόνο σε ατομική βάση, ενώ έγιναν και κάποιες επισκέψεις σε σχολεία ύστερα από σχετική πρόσκληση των διευθυντών.

Μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης είναι: εκπαιδευτικός και επαγγελματικός προσανατολισμός (αυτογνωσία, λήψη αποφάσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής), αντιμετώπιση εξεταστικού άγχους, αυτοεκτίμηση και σχολική επίδοση, διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνία και έκφραση συναισθημάτων κ.ά. Σε ατομική βάση αναζήτησαν σχετική βοήθεια περίπου 45 έφηβοι, ενώ μεγάλος αριθμός εφήβων ενημερώθηκε για τις σχετικές δράσεις μέσα στο σχολείο φοίτησης σε συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό.

Μεμονωμένα άτομα αναζήτησαν βοήθεια στο Κέντρο Συμβουλευτικής σε ατομικές συνεδρίες βραχύχρονης διάρκειας. Κατά τη διάρκεια του 2006 επισκέφθηκαν το Κέντρο Συμβουλευτικής περίπου 160 άτομα.

Επίσης, το Μάιο του 2006 πραγματοποιήθηκε ημερίδα στο δημοτικό κινηματογράφο του Δήμου Βύρωνα σε συνεργασία με την «Πλεύση» (Δίκτυο Έγκαιρης Παρέμβασης για εφήβους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους), με θέμα ‘Εφηβεία και σχέσεις με τους γονείς’. Η υπεύθυνη του Κέντρου Συμβουλευτικής του Δήμου Βύρωνα στην εν λόγω εκδήλωση παρουσίασε το θέμα «Η σχέση του γονέα με τον έφηβο: τρόποι οριοθέτησης και ανάπτυξης υπευθυνότητας». Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περισσότερα από 300 άτομα.

Τέλος, το Μάρτιο 2006 πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Βύρωνα το 2ο Διαδημοτικό Συνέδριο Δομών Υγείας ΟΤΑ Αττικής με θέμα «Η Αγωγή Υγείας και η Πρόληψη στους ΟΤΑ Θεσμικό και Οργανωτικό Πλαίσιο». Η υπεύθυνη του Κέντρου Συμβουλευτικής του Δήμου Βύρωνα, Ευαγγελία Παπαδοπούλου, παρουσίασε ομιλία με θέμα: ’Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Πρόληψη: παρούσα κατάσταση, ανάγκες, προοπτικές’.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα