Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 27.05.2013

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 27/05/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Πρόγραμμα Καλλικράτης” με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α. Επικύρωση πρακτικών
Β. Αιτήσεις - Ανακοινώσεις - Αναφορές
Γ. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων

1. Έγκριση απολογισμού Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
2. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου
3. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης Δήμου Βύρωνα έτους 2013 (αρ.4 του Ν.4111/2013)
4. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βύρωνα
5. Λήψη απόφασης περί Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Πλατειών Δήμου Βύρωνα
6. Τροποποίηση χρηματικού καταλόγου
7. Διαγραφή ή μη ποσών από χρηματικούς καταλόγους
8. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
9. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2013


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καλλιόπη Αλιφραγκή

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα