Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 17.06.2013 - Θέματα παιδείας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 17/06/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Πρόγραμμα Καλλικράτης” με θέμα:

• Συζήτηση που αφορά στα θέματα παιδείας της πόλης μας


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καλλιόπη Αλιφραγκή

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα