Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 12.11.2013 - Τακτική συνεδρίαση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 12/11/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης” με θέματα:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βύρωνα έτους 2014
2. Υποβολή Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2013 Δήμου Βύρωνα και Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου
3. Τροποποίηση της με αριθ. 172/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Ο.Ε.Υ. Δήμου Βύρωνα)
4. Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΥΡΩΝΑ”
5. Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”
6. Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ”
7. Παραγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με τον τρόπο καταβολής τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων
9. Κατάργηση θέσεων στάθμευσης Ι.Χ. Αυτοκινήτων – αποξήλωση των πινακίδων Ρ72
10. 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2013

Η Πρόεδρος

Καλλιόπη Αλιφραγκή

 

 

 

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα