Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 12.12.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 12/12/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης” με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Αναφορές
Β. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
1. Έγκριση της υπ' αριθμ. 55/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ”
2. Έγκριση της υπ' αριθμ. 25/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ”
3. Επανυποβολή του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ”
4. Έγκριση της υπ' αριθμ. 123/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΥΡΩΝΑ”
5. Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου και ορισμός μελών
6. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βύρωνα για το έτος 2014
7. Έγκριση και τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2014
8. Παράταση της ισχύουσας σύμβασης για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης (DIESEL) έτους 2013
9. Παράταση της ισχύουσας σύμβασης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης έτους 2013
10. Παράταση της ισχύουσας σύμβασης για την προμήθεια βενζίνης (Αμόλυβδης και Super) έτους 2013
11. Παράταση της ισχύουσας σύμβασης για την προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου
12. Παράταση της ισχύουσας σύμβασης για την παροχή εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων του Δήμου
13. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 235/2013 απόφασης Δ.Σ. περί Καθορισμού Τελών Διαφήμισης
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης εκ νέου περί Καθορισμού των Τελών Διαφήμισης έτους 2014
15. Έγκριση διαδικασίας τμηματικής καταβολής οφειλής για τέλη αποχέτευσης σε δόσεις
16. Έγκριση της υπ' αριθμ. 300/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
17. Διαγραφή ή μη ποσών από χρηματικούς καταλόγους
18. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων των Δημοτών για μείωση Δημοτικών Τελών
20. Παραχωρήσεις θέσεων στάθμευσης
21. Ανανεώσεις θέσεων στάθμευσης
22. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη των ενστάσεων σχετικά με την ανανέωση θέσεων στάθμευσης
23. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 76/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
24. Ανανέωση σύμβασης για τη διέλευση των απορριμματοφόρων του Δήμου από την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ
25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”
26. Αυτοδίκαιη οριστική παραλαβή για το έργο: “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ”
27. 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2013
28. Κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές
29. Κατανομή ποσού σε Σχολικούς Τροχονόμους


Η Πρόεδρος

Καλλιόπη Αλιφραγκή

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα