Τοπικά Συστήματα ΣΕΟ

 

 • ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΥΡΩΝΑ 
  Δ/νση: Ερυθραίας & Δωδεκανήσου Βύρωνας 16232

   
 • ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΕΑ 
  Δ/νση: Δάφνης 6 Καρέας 16233
  E-mail: ttkarea@seo.gr  
  Πρόεδρος: Περικλής Κωνσταντινίδης
  Τηλέφωνα: 6983001770, 6944815475
   

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα