Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 30.06.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 30/6/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Α. Επικύρωση Πρακτικών
Β. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές
Γ. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων


1. Έγκριση της υπ' αριθμ. 86/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.“ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”
2. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
3. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους
4. Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2014
5. Έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2014 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)

 


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ
 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα