11 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 15.09, στις 19:00

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                        Βύρωνας,     10/9/2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                      Αρ. Πρωτ. :   25853
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2132008665
           
ΠΡΟΣ
- κ. Δήμαρχο
- κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 15/9/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
 
Α. Επικύρωση Πρακτικών
Β. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές
Γ. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
 
1.      Ανάθεση καθηκόντων Ειδικού Γραμματέα (πρακτικογράφου) Δημοτικού Συμβουλίου
2.      Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτού
3.      Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτού
4.      Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ”και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου
5.      Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα”
6.      Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ” και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου.
7.      Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ”
8.      Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ”
9.      Ορισμός μελών μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή σε θέματα που αφορούν πειθαρχικά θέματα υπαλλήλων
10.Αποστολή ή μη στοιχείων υπαλλήλων για επανέλεγχο μετατροπής συμβάσεων
11.Διαγραφές ποσών από χρηματικούς καταλόγους
12.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων Δημοτών για Μείωση Δημοτικών Τελών
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
 
 
                                                                                                                     ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΣΑΡΟΛΑ

 

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα