Εγγραφή υιοθετημένου τέκνου και αλλαγή στοιχείων του λόγω υιοθεσίας

 

Επικοινωνία
Τηλ: 213 2008607,609,610

Δικαιολογητικά
  • Αίτηση – Δήλωση
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης αρχική και με καταχωρισμένη την υιοθεσία.
  • Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων με καταχωρισμένη την αλλαγή στοιχείων λόγω της υιοθεσίας (προκειμένου για αγόρι).
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των φυσικών γονέων.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης περί της υιοθεσίας και βεβαίωση τελεσιδικίας.

Την  Αίτηση – Δήλωση μπορείτε να την εκτυπώσετε και να την υποβάλλετε συμπληρωμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο: Καραολή κ’ Δημητρίου 36-44, Τ.Κ. 16233.

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Πόλις Βύρωνας
  • Ζω2
  • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ