Εγγραφή αναγνωρισθέντος τέκνου και αλλαγή στοιχείων του λόγω αναγνώρισης

 

Επικοινωνία
Τηλ: 213 2008607,609,610

Δικαιολογητικά
  • Αίτηση – Δήλωση
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία.
  • Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων, με καταχωρησμένη την αλλαγή στοιχείων, προκειμένου για αγόρια
  • Πιστοποιητικό εγγραφής σε μητρώα αρρένων και δημοτολόγια του πατέρα ή  της μητέρας αντίστοιχα ή αντίγραφο άδειας παραμονής αν ο πατέρας ή η μητέρα δεν έχει την ελληνική υπηκοότητα.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης ή της δικαστικής απόφασης (προκειμένου για δικαστική αναγνώριση).

Την  Αίτηση – Δήλωση μπορείτε να την εκτυπώσετε και να την υποβάλλετε συμπληρωμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο: Καραολή κ’ Δημητρίου 36-44, Τ.Κ. 16233.

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Πόλις Βύρωνας
  • Ζω2
  • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ