Εγγραφή στο δημοτολόγιο

Επικοινωνία
Τηλ: 213 2008607,609,610

Δικαιολογητικά
  • Αίτηση – Δήλωση (άγαμος)
  • Αίτηση – Δήλωση (έγγαμος)
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
  • Πιστοποιητικό εγγραφής σε Μητρώα Αρρένων (προκειμένου για άνδρα) ή πιστοποιητικό εγγραφής σε Μητρώα Αρρένων του πατέρα της και εγγραφής σε Δημοτολόγια της μητέρας της (προκειμένου για γυναίκα).
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων.
  • Ληξιαρχική πράξη του ιδίου (προκειμένου περί έγγαμου)

Την  Αίτηση – Δήλωση μπορείτε να την εκτυπώσετε και να την υποβάλλετε συμπληρωμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο: Καραολή κ’ Δημητρίου 36-44, Τ.Κ. 16233.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Πόλις Βύρωνας
  • Ζω2
  • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ