Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών

 

Επικοινωνία

Τηλ: 213 2008610,611,609,607

Δικαιολογητικά
  • Αίτηση – Δήλωση του ενδιαφερόμενου (ο οποίος πρέπει να είναι ένας εκ των πλησιέστερων συγγενών ή πρόσωπο που έχει αποδεδειγμένο έννομο συμφέρον)
  • Υπεύθυνη Δήλωση 2 ενηλίκων προσώπων (ο ένας εκ των οποίων μπορεί να είναι και ο αιτών ή η αιτούσα) περί της οικογενειακής κατάστασης του θανόντος ή της θανούσης (τα πρόσωπα αυτά πρέπει να γνωρίζουν καλά την οικογενειακή κατάσταση του θανόντος ή της θανούσης).
Την  Αίτηση – Δήλωση μπορείτε να την εκτυπώσετε και να την υποβάλλετε συμπληρωμένη στο Δημαρχείο: Καραολή κ’ Δημητρίου 36-44, Τ.Κ. 16233.

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα