Αναπηρικές Θέσεις Στάθμευσης (παραχώρηση ή ανανέωση)

 

Επικοινωνία

ΤΗΛ: 2132008670-695
 FAX: 2132008660
 
 • ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 • Προδιαγραφές και υλικά πινακίδας Ρ72
 • Θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ δικαιούνται όσοι παθόντες ανήκουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στους παρακάτω Νόμους.
  1) Ν 490/76 άρθρο 1 (ΦΕΚ 331Α`)
 • Ανάπηροι Έλληνες μετανάστες (τουλάχιστον 2 χρόνια στο εξωτερικό)  και εργάτες εξωτερικού που λόγω της φύσης της αναπηρίας τους παρακωλύεται η βάδιση. Ανάπηροι Αξιωματικοί και οπλίτες των τριών κλάδων των Ενόπλων δυνάμεων  των Σωμάτων Ασφαλείας Πυροσβεστική, Λιμενικό Σώμα, Αγροφύλακες και Υπάλληλοι Τελωνειακής Υπηρεσίας Δίωξης λαθρεμπορίου και έχουν κριθεί ανίκανοι για την Υπηρεσία τους  συνέπεια κάποιου τραύματος ή νοσήματος στην διάρκεια της Υπηρεσίας τους και λαμβάνουν σύνταξη.
     Επίσης στους ανάπηρους αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού (άρθρο 23 παρ. 5 του Ν. 1882/90).
       Όσοι κατέστησαν ανάπηροι κατά την 21η Απριλίου 1967 έως 23η Ιουλίου του 1974 (χρονικό διάστημα δικτατορικού καθεστώτος)
  2) Ν. 1798/88 άρθρο 16 (ΦΕΚ 166Α`)
   
  Στους ανάπηρους Ελ. Πολίτες  άνω των 4 ετών
  α) έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή άνω άκρων αμφοτερόπλευρο  ακρωτηριασμό αυτών ή  
  β) εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία
      ί) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας όχι         
                  μικρότερο 67%
                 ίί) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή κινητικής   
                  αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων με π. Αναπηρίας όχι         
                 μικρότερο 67%από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω               
                 άκρο.
 •            Στους τυφλούς Ελ. Πολίτες αφού έχουν συμπληρώσει το 4ο έτος της   
              ηλικίας τους  και έχουν ολική και από του δύο οφθαλμούς  τύφλωση
             με ποσοστό αναπηρίας  100%.
 •            Στους ανήλικους ανάπηρους των παραπάνω κατηγοριών το δικαίωμα   
             παραχωρείται σε εκείνων που έχει την γονική μέριμνα ή για
             οποιοδήποτε  λόγο έχει την επιτροπεία σε περισσότερους ανήλικους
             ανάπηρους.
 •            Άρθρο 23 παρ. 2 του Ν. 1882/90
 •            Στους άνω των 4ων ετών Έλληνες πολίτες οι οποίοι είναι
             α) νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% ή
             β) πάσχουν από αυτισμό, εφόσον συνοδεύετε από επιληπτικές κρίσεις,         
             ή πνευματική καθυστέρηση οργανικόψυχοσυνδρομο, οι οποίοι εξαιτίας
             των παθήσεων  αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι με σκολικό ποσοστό   
             αναπηρίας  από 67% και άνω ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη
             βοήθειας  ή
             γ) πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή
             δ) πάσχουν από νευρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου
             ε) οι πάσχοντες από αιμοροφιλία.
Την  Αίτηση μπορείτε να την εκτυπώσετε και να την υποβάλλετε συμπληρωμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αναγράφονται συνημμένα, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου: Καραολή και Δημητρίου 36-44, Τ.Κ. 16233.

Πληροφορίες: Η αίτησή σας προωθείτε στην Επιτροπή Υγείας του Δήμου η οποία συνέρχεται δύο φορές το χρόνο όπου θα μπορείτε να παρεβρίσκεστε κατά τη συνεδρίαση. Κατόπιν αφού εγκριθεί (παραχώρηση ή ανανέωση) από την Επιτροπή, η Υπηρεσία εισηγήται στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Μετά το Δ.Σ. ειδοποιείστε από την υπηρεσία μας για την έγκρισή της ή όχι. Η αγορά των πινακίδων, στίλων, χρώμα διαγράμισης όσο αφορά την παραχώρηση γίνεται από εσάς. Η τοποθέτησή τους γίνεται από το Συνεργείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. Η ανανέωση της παραχώρησης γίνεται κάθε δύο χρόνια αρχομένης από την ημερομηνία απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Your Europe
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 • Πόλις Βύρωνας
 • Ζω2
 • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ