Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική Συνεδρίαση τη Δευτέρα 29/9/2014,19:00

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                  Βύρωνας,  24/9/2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                Αρ. Πρωτ. :   27403
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2132008665
           
ΠΡΟΣ
 
- κ. Δήμαρχο
- κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 29/9/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
 
Α.   Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές
 
Β.   Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
 
1. Εκπροσώπηση του Δήμου Βύρωνα στην τακτική Γ.Σ. της Δ.Ε.Α.Δ.Β. και ορισμός εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δ.Σ. της Επιχείρησης
 
2. Έγκριση της υπ' αριθ. 115/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ” που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2015
 
3. Έγκριση της υπ' αριθ. 55/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ” που αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2015
 
4. Έγκριση της υπ' αριθ. 37/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ” που αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2015
 
5. Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων έτους 2014
 
6. Ορισμός αρμόδιου οργάνου για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων επί καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος
 
7. Αίτημα διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτή για καύσιμα του Συνδέσμου Προστασίας Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.).
 
8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών της Δ/νσης Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων.
 
9. Ορισμός νέου Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών και Υπηρεσιών (Π.Δ. 28/80) της Δ/νσης Καθαριότητας. Σχετική απόφαση Δ.Σ. η υπ' αρ. 143/2013
 
10. Ορισμός νέου Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2014. Σχετική απόφαση Δ.Σ. η υπ' αριθ.162/2014
 
11. Σύσταση τριμελούς Επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.
 
12. Λήψη απόφασης σχετικά με την απόδοση χρηματικού ποσού από παράβαση Κ.ΟΚ. στην Δ.Ο.Υ. ΒΥΡΩΝΑ.
 
13. Λήψη απόφασης περί διαγραφής λανθασμένων εγγραφών από το οικονομικό πρόγραμμα.
 
14. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από το οικονομικό πρόγραμμα λόγω εξόφλησής τους.
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΣΑΡΟΛΑ
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα