16 Σεπτεμβρίου 2014

Καραγιάννης Μιχαήλ

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βύρωνα. Τελείωσε το Γυμνάσιο Μυρακτής. Συμμετείχε στα γεγονότα του Πολυτεχνείου το 1973, συλλαμβάνεται και κρατείται στη Γενική Ασφάλεια Αθηνών. Το 1975 φεύγει στη Ρουμανία για σπουδές. 

Ασχολείται με τα δημοτικά θέματα σαράντα (40) χρόνια, αποκτώντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από το 1982, διετέλεσε Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών επί θητείας Δημήτρη Νικολαίδη. 

Από το 1986 μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται επαγγελματικά έχοντας μια επιτυχημένη πορεία στον κατασκευαστικό κλάδο.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα